SEO Optimizacija sajta & internet marketing web portal
sixpack-dizajn-studio-baner-03
osnovni-termini-online-marketinga
Internet marketing

Osnovni termini online marketinga

U govoru i tekstovima stručnjaka u oblasti internet marketinga često ćete se susresti sa različitim terminima ili engleskim skraćenicama. Ove skraćenice nisu ništa novo, postoje vrlo dugo ali se kod nas nisu još toliko odomaćile. U ovom članku ćemo pokušati da vam predstavimo i pojasnimo neke od njih.  Da biste neke termine bolje shvatili, važno je napomenuti da postoje nekoliko osnovnih načina internet oglašavanja.

  • Prvi je plasiranje oglasa putem plaćanja po kliku, gde se sa računa oglašivača skida određeni iznos kada god neko od posetioca sajta, googla, ili oglasa na društvenim mrežama klikne na sam oglas, baner ili reklamu.
  • Drugi je po broju prikaza, odnosno tzv impresija. Kod ovog modela oglašivač plaća po broju prikaza (najčešće su to u pitanju po hiljadama prikaza) kojima se njegov oglas prezentuje posetiocima sajta, korisnicima društvne mreže ili na Googlu.
  • Treći je plaćanje po realizovanoj akciji koja se od posetioca traži kada vidi određeni oglas ili baner. To može biti da je instalirao neku aplikaciju na poziv oglašivača, prijavio se na neki servis ili obavio porudžbinu.
  • Četvrti je plaćanje po izvršenoj kupovini. Dakle posetioc je platio određenu uslugu ili robu i izvršio je plaćanje.

Za neke su zanimljivi oglasi koji se plaćaju po kliku korisniji kada posetioc klikne na sam oglas ili baner, odnosno link koji ga odvede na određenu stranicu sajta, ili stranicu – profil na društvenoj mreži, i sl, za druge su zanimljiviji oglasi koji se plaćaju po prikazu (kampanje za podizanje svesti o nekom brendu, teaser kampanje, video oglasi i sl), za neke opet kada neko tek realizuje određenu akciju.
Termini sa kojima ćete se najčešće sretati u raznim temama koje se tiču online marketingu su:

CPA – Cost per action– Cena koju plaća oglašivač za svakog posetioca koji realizuje ono što se od njega zatraži u tom pozivu na akciju: tipa prijava na newsletter, izvršavanje porudžbine i sl
CPC – Cost per click – Cena oglašivača koju on plaća po kliku onoga kome oglašava nešto. Tipa kada neko klikne na određeni link, sliku, ili sl
CPM – Cost per thousand – Cena oglašivača po 1000 pregleda njegove internet reklame ili online oglasa
CTR – Click through rate – Procenat posetioca koji kliknu na određeni link, baner ili slično, a koristi se da meri odziv ciljne grupe na tekuću online kampanju ili internet oglas
PPI – Pay per impression – Plaćanje po prikazu, odnosno po broju pregleda oglasa
PPC – Pay per click – Plaćanje po kliku na baner ili oglas
PPS – Pay per sale – Isplaćivanje provizije partnera oglašivača po realizovanoj prodaji putem sajta
ROIReturn on investment – Procenat ostvarenog profita od investiranja u određenu online marketinšku kampanju kada se svi troškovi oglašivača odbiju
SEM – Search engine marketing – Nešto slično kao SEO samo se tiče više ostvariranja kvalitetnog targetiranja posetioca nego samo postizanje dobrih rezultata indeksiranja sajta na Googlu

B2B – Business to Business – Odnosi se na poslovanje između firmi

B2C – Business to Consumer – Odnosi se na poslovanje između firme i krajnjih korisnika

Landing page – stranica na sajtu ili društvenoj mreži koja ima ulogu prodaje ili prezentacije reklame
Bookmark and Share
sixpack-dizajn-studio-baner-03

Pridružite nam se!

Choose your language

  • Profesionalna-izrada-logotipa-logo-dizajn-popust.jpg
  • mch.gif
  • Dalmatinski-prsut-sa-zlatibora.png
  • Elfi-banner-1.jpg
SEO Optimizacija sajta & internet marketing web portal